קורס " תרגול יסודות החשבונאות ב" - תרגול 2 / גב' מיכל יוגב

תרגול 2 בקורס "יסודות החשבונאות ב" שהועבר בתאריך 15.11.2016 על ידי גב' מיכל יוגב. בנושא: אג"ח שנפדה לשיעורין, הוצאות הנפקה, אגרות חוב, הלוואות. במסגרת לימודי התואר הראשון בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל. צילום ועריכה: יונתן דקלו