zetor 50 super fekal

Pokus o natáčení orby a řízení traktoru vtěchto podmínkách nejde dohromady :D