ล้างบาง สนามหลวง พ.ศ.2535

ที่มา ... เครดิต จาก https://youtu.be/J-CgDTogIbk